น้ำตกแม่ลิก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกแม่ลิก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.1 ต.กองก๋อย
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  053615992
latitude :  18.11
longitude :  98.19
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ท้องเที่ยวพักผ่อน ช่วงฤดูร้อน
การเดินทาง :  เป็นถนนลูกรังเข้าไปในแหล่งท้องเที่ยว

จำนวนผู้เข้าชม :434