วัดถ้ำคำเม็ก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดถ้ำคำเม็ก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  เทือกเขาภูพานคำ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2483 โดยมี พระอธิการบุญรอด ปคุณธฺมโม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีนายคำเภา คลังกลาง กำนัน ตำบล นาคำ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการสร้างวัดได้ตั้งชื่อว่า วัดถ้ำพระคำเม็ก เนื่องจากบริเวณวัดมีถ้ำและภายในถ้ำนั้นมีพระพุทธรูปประมาณ 100 องค์ มีน้ำซับไหลออกจากภูเขาตลอดปีมีต้นผักเม็ก เกิดเป็นวงล้อมน้ำซับ จึงเอานามพื้นที่มาตั้งชื่อของวัด การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ 1 พระบุญรอด ปคุณธมฺโม รูปที่ 2 พระพรหมา จนฺทสาโร รูปที่ 3 พระสมบูรณ์ สุมโณ รูปที่ 4 พระคณิต จนฺทสาโร และปัจจุบันพระอธิการกมล กมโล
การเดินทาง :  ตั้งอยู่ที่บ้านพระพุทธบาท หมู่ที่ 11 ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 100 ไร่ อาคารเสนาสนะประกอบด้วยศาลาการเปรียญ กว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร เป็นอาคารทรงไทย ครึ่งตึกครึ่งไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน 4 หลัง เป็นอาคารไม้ 4 หลัง และครึ่งตึกครึ่งไม้ 4 หลัง และศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน 1 หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูชนียวัตถุมีพระพุทธรูป ขนาดหน้าตักกว้าง 30 นิ้ว จำนวน 2 องค์ และพระพุทธรูป ขนาดหน้าตักว้าง 5-10 นิ้ว จำนวน 10 องค์

จำนวนผู้เข้าชม :354