หน้าแรก > ภาคใต้ > ตรัง > ห้วยยอด > ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ
ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 10 ต.บางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่สำหรับจัดค่ายลูกเสือ และอบรมทางวิชาการ
การเดินทาง :  จากถนนทางหลวงหมายเลข 4 เข้าถนนบางดี - ทะเลสองห้อง ถึงค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ ระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :410