ทะเลน้อย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ทะเลน้อย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.1,2 ตะเลน้อย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นทะเลสาบน้ำจืด มีบัวแดง และบัวหลายชนิด มีนกน้ำนานาพันธุ์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลทะเลน้อยและตำบลพนางตุง
การเดินทาง :  จากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่จังหวัดพัทลุงตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 เลี้ยวซ้าย ตรงสี่แยกโพธิ์ทองสู่ทางหลวงหมายเลข 4187 ผ่านที่ว่าการอำเภอควนขนุน เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 4048 (ทางหลวงหมายเลข 4187 และ 4048 เป็นถนนเส้นเดียวกัน) ระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :328