หน้าแรก > ภาคกลาง > ลพบุรี > เมืองลพบุรี > พระที่นั่งไกรสรสีหราช (พระที่นั่งเย็น)
พระที่นั่งไกรสรสีหราช (พระที่นั่งเย็น)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พระที่นั่งไกรสรสีหราช (พระที่นั่งเย็น)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 6 ต.ทะเลชุบศร
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นที่ประทับอีกแห่งหนึ่งของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ เมืองลพบุรีสมเด็จพระนารายณ์ฯโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อทรงสำราญพระราชอริยาบถ บันทึกของชาวฝรั่งเศส กล่าวว่า เมื่อสมเด็จพระนารายณ์ประพาสป่าล่าช้างบริเวณภูเขาทางทิศตะวันออก แล้วจะกลับเข้าเสด็จประทับ ณ พระที่นั่งองค์นี้ สร้างขึ้นในปีใดในรัชกาลของพระองค์ไม่ทราบแน่ชัด แต่จากการที่พระองค์ได้ทรงต้อนรับพระราชอาคันตุกะจากประเทศฝรั่งเศส ณ พระที่นั่ง ใน พ.ศ. 2228 จึงเป็นหลักฐานที่แน่ชัดว่าพระที่นั่งเย็นได้สร้างก่อน พ.ศ. 2228
การเดินทาง :  ตั้งอยู่ที่ตำบลทะเลชุบศร ห่างจาก ตัวเมืองประมาณ 4 กม. เดินทางโดยใช้เส้นทางจากวงเวียนสระแก้ว ออกไปทางเส้นคันคลองบ้านหมี่ แล้วเลี้ยวขวาตรงสี่แยกไฟแดง ข้ามสะพาน 6 (ข้ามคลองชลประทาน) จะผ่านบ้านพักมณฑลทหารบกที่ 13 ศาลเจ้าพ่อปากจั่น เลยศาลเจ้าพ่อปากจั่นมาซัก 50 เมตร แล้วจะมีทางแยกซ้ายมือเข้าซอยพระที่นั่งเย็น

จำนวนผู้เข้าชม :824