วัดชัยพฤกษ์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดชัยพฤกษ์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.3
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  056-752-200
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดชัยพฤกษ์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิการมีที่วัด 6 ไร่ 1 งาน 20 ตารางวา วัดมีอาคารเสนาสนะต่างๆ มีศาลาการเปรียญกว้าง 11 เมตร ยาว 15 เมจตร สร้างเมื่อ ปี พ.ศ. 2518
การเดินทาง :  การเดินทางด้วยร๔ยนต์ จาก อำเภอเมือง มาถึงวัดโดยประมาณ 7 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :462