น้ำตกบือยอง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกบือยอง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.3 บ้านบือยอง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  6.47
longitude :  101.42
รายละเอียด :  เป็นน้ำตกที่สวยงาม ณ ม.3 บ้านบือยอง ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา สูง 4 ชั้น ประมาณ 10 เมตร ด้านล่างเป็นบึงใหญ่น่าเล่นน้ำเป็นอย่างยิ่ง มีอากาศร่มรื่น ชุ่มชื้น มีประชาชนและบริเวณใกล้เคียงมาผักผ่อนหย่อนใจยามว่างเป็นจำนวนมาก โดยทาง อบต.ได้ดำเนินการจัดทำทางขึ้นลงไว้บริการแก่ประชาชนในการเดินชมความสูงและความงามของน้ำตกทั้ง 4 ชั้น และในทุกๆปี เยาวชน ผู้ปกครอง ในพื้นที่ ร่วมกันพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้พันธุ์ต่างๆ และที่สำคัญยังเป็นแหล่งน้ำ(ประปาภูเขา)ที่สำคัญของประชาชนบ้านบือยอง แล้วพบกันนะครับ
การเดินทาง :  เดินทางจากถนนทางหลวงสาย ยะลา-รามัน ประมาณ 22 กม. ก่อนถึงโรงเรียนบ้านบือยอง เลี้ยวขวาต่อด้วยถนนของ อบต.อีก 1.5 กม.ก็จะถึงน้ำตกบือยอง ตลอดสองข้างทางอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสวนผลไม้ของชาวบ้านในพื้นที่

จำนวนผู้เข้าชม :362