วัดอรุณรังษี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดอรุณรังษี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 7 ต.บางลูกเสือ อ.เภอองครักษ์ จ.นครนายก
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.03
longitude :  101.06
รายละเอียด :  เป็นวัดเก่าแก่ ประมาณ 90 ปี เป็นแหล่งบูชาพระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อสายตาบ และทำบุญโดยการให้อาหารปลาบริหน้าวัด
การเดินทาง :  จากอำเภอองครักษ์ - วัดอรุณรังษี ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :458