หาดวาสุกรี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หาดวาสุกรี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สันทนาการและบันเทิง
สถานที่ตั้ง :  บ้านปาตาตีมอ อ.สายบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  6.71
longitude :  101.64
รายละเอียด :  หาดวาสุกรี ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล ตำบลตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ? ปาตาตีมอ ? ลักษณะเป็นหาดทรายกว้าง และขาวสะอาด มีความลาดชันน้อย ทอดตัวเป็นแนวยาว ร่มรื่นด้วยทิวสน เหมาะแก่การพักผ่อน เล่นน้ำ และประกอบกิจกรรมริมชายหาดตามอัธยาศัย สถานที่พักแรม สามารถเดินทางมาพักผ่อนแบบไปเช้าเย็นกลับได้
การเดินทาง :  ห่างจากตัวเมืองปัตตานีไปทางจังหวัดนราธิวาส เป็นระยะทางประมาณ ๕๕ กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :339