หน้าแรก > ภาคกลาง > ลพบุรี > บ้านหมี่ > ศูนย์วัฒนธรรมตำบลโพนทอง
ศูนย์วัฒนธรรมตำบลโพนทอง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศูนย์วัฒนธรรมตำบลโพนทอง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.2 ตำบลโพนทอง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ศูนย์วัฒนธรรมตำบลโพนทองจัดตั้งอยู่ที่วัดทุ่งทะเลหญ้า เมื่อปลายปี พ.ศ. 2546 ได้มีคณะสืบค้นประเพณีวัฒนธรรมไทยพวนตำบลโพนทอง ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรม ประวัติความเป็นมาของท้องถิ่น ทั้งจากเอกสาร บุคคล ภูมิปัญญา รวบรวมมาเป็นผลงาน เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน รวมทั้งจัดทำวีดิทัศน์ประเพณีวัฒนธรรมไทยพวนออกเผยแพร่ด้วย ต่อมาคณะสืบค้นประเพณีวัฒนธรรมไทยพวนตำบลโพนทอง ได้จัดตั้ง "ศูนย์วัฒนธรรมตำบลโพนทอง" เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยได้รับอนุญาตจากเจ้าอาวาสวัดทุ่งทะเลหญ้า ให้ใช้ศาลาไม้หลังเก่าที่ปล่อยให้ทรุดโทรมว่างเปล่าได้ใช้ประโยชน์ ให้ใช้เป็นที่ดำเนินการศูนย์วัฒนธรรมตำบลโพนทองต่อไป ศูนย์วัฒนธรรมตำบลโพนทองได้เปิดเป็นทางการ เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2550 พร้อมกับจัดการแสดง แสง เสียง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง "วันข้าวแลงแสงเสียงไทยพวน" ต่อมาทางคณะกรรมการศูนย์วัฒนธรรมตำบลโพนทองได้ปรับปรุง ขอรับบริจาคสิ่งของจากบุคคลทั่วไปเพื่อจัดทำฝา ประตู หน้าต่าง และทาน้ำมันจนแล้วเสร็จทั้งหลัง เมื่อปลายปี พ.ศ. 2550 นอกจากภายในศูนย์วัฒนธรรมตำบลโพนทองที่ได้จัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ จำลองห้องต่างๆ ของครัวเรือน จัดนิทรรศการภาพ และประวัติความเป็นมา ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นแล้ว บริเวณใกล้เคียงซึ่งยังมีวิถีการดำเนินชีวิตแบบท้องถิ่นอยู่ จึงรวมเข้าด้วยกันเป็น "พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต" ของท้องถิ่นอีกด้วย
การเดินทาง :  สถานที่ตั้ง วัดทุ่งทะเลหญ้า เลขที่ 1/1 หมู่ที่/หมู่บ้าน 2 ตำบล โพนทอง อำเภอ บ้านหมี่ จังหวัด ลพบุรี

จำนวนผู้เข้าชม :437