หนองช้างตาย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หนองช้างตาย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สันทนาการและบันเทิง
สถานที่ตั้ง :  ม.11
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  075774130
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ ที่มีประวัตินานมา. ปัจจุบันเป่็นที่ออกกำลังกาย. เสริมสุขภาพ
การเดินทาง :  ม.11 ต.ปากพูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

จำนวนผู้เข้าชม :600