หน้าแรก > ภาคเหนือ > น่าน > เมืองน่าน > แหล่งอารยธรรมโบราณคดีดอยภูซาง
แหล่งอารยธรรมโบราณคดีดอยภูซาง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  แหล่งอารยธรรมโบราณคดีดอยภูซาง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ดอยภูซาง ต.นาซาว อ.เมือง
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  054718973
latitude :  18.72
longitude :  100.70
รายละเอียด :  แหล่งโบราณคดีเขาภูซาง มีอายุประมาณเจ็ดพันถึงสองแสนปี มีพื้นที่คลอบคลุมบริเวณบ้านก๊อด บ้านก๊อดใหม่พัฒนา บ้านดอนคีรี บ้านสะไมย์ ต.นาซาว อ.เมืองน่าน จ.น่าน และบ้านนาผา ต.กองควาย อ.เมืองน่าน จ.น่าน ความยาวจากเหนือ-ใต้ ประมาณ 4,000 เมตร ความกว้างจากตะวันออก-ตะวันตกประมาณ 1,300 เมตร ความสูงจากพื้นราบประมาณ 100 เมตร
การเดินทาง :  โดยรถยนต์ ใช้เวลาประมาณ 15 นาที ก็จะถึงแหล่งโบราณคดีเขาภูซาง

จำนวนผู้เข้าชม :499