ศูนย์การเรียนรู้ ict

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศูนย์การเรียนรู้ ict
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  วัดโพธิการาม ต.โพนสูง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :295