หน้าแรก > ภาคกลาง > ลพบุรี > โคกสำโรง > รอยพระพุทธบาทเขาเพนียด
รอยพระพุทธบาทเขาเพนียด

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  รอยพระพุทธบาทเขาเพนียด
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  วัดราชบรรทม บ้านเพนียด
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0813851863
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดราชบรรทมเป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประมาณ พ.ศ.2230 เดิมเรียก ?วัดเพนียด?กล่าวกันว่า สมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้เสด็จมาทรงคล้องช้างเข้าเพนียดที่บริเวณแถวนี้ ถือว่าเป็นวัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาแล้วนับตั้งแต่ พ.ศ.2381 ทางวัด ได้เปิดสอนพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2498 เจ้าอาวาสมี 9 รูป คือ รูปที่ 1 พระอธิการน้อย รูปที่ 2 พระอธิการนวน รูปที่ 3 พระอธิการแก้ว รูปที่ 4 พระอธิการย้า รูปที่ 5 พระอธิการซุ่ม พ.ศ.2482-2482 รูปที่ 6 พระอธิการสุ่ม พ.ศ.2483-2484 รูปที่ 7 พระอธิการบู่ พ.ศ.2485-2486 รูปที่ 8 พระครูสุนทรคณารักษ์ พ.ศ.2487-2502 รูปที่ 9 พระครูถาวรธรรมวินิต ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ.2503 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน อาคารเสนาสนะมีอุโบสถกว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร บูรณะ พ.ศ.2481 ศาลาการเปรียญ กว้าง 19 เมตร ยาว 21 เมตร สร้าง พ.ศ.2467 เป็นอาคารไม้ หอสวดมนต์กว้าง 14 เมตร ยาว 24.50 เมตร เป็นอาคารคอนกรีต กุฎิสงฆ์จำนวน 8 หลัง เป็นอาคารไม้ ปูชนียวัตถุมีพระประธานในอุโบสถ พระพุทธรูปนาคปรก พระพุทธไสยาสน์บนยอดเขาตะเภา และรอยพระพุทธบาทจำลองที่เชิงเขาตะเภา
การเดินทาง :  เดินทางไปที่วัดราชบรรทมตั้งอยู่เลขที่ 2 หมู่ที่ 2 บ้านเพนียด ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 73 ไร่ 3 งาน 14 ตารางวา น.ส.3 เลขที่ 327 พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบสูง สภาพแวดล้อมเป็นป่าไม้และภูเขา

จำนวนผู้เข้าชม :509