เขื่อนห้วยวังใหญ่

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เขื่อนห้วยวังใหญ่
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.16 ต.สีวิเชียร อ.น้ำยิน จ.อุบลฯ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.48
longitude :  105.01
รายละเอียด :  ห้วยวังใหญ่ เป็นสัญลักษณ์ของ อบต.สีวิเชียร มองเห็นเป็น แม่น้ำสุดสายตากว้างใหญ่มาก เป็นสถานที่ใช้ในการจัดประเพณีสงกราณต์ งานแข่งเรือ
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถจักรยายยนต์ จากถนนหลวง หมายเลข 2248 ไปทางทิศใต้ ทางบ้านซำหวาย ตามถนนชลประธาน ประมาณ 2.5 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :491