จุดชมวิวช่องปลดต่าง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  จุดชมวิวช่องปลดต่าง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าห้วยทัน - ห้วยสำราญ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.41
longitude :  103.63
รายละเอียด :  ช่องปลดต่าง ตั้งอยู่บริเวณเขตรักษาพันธุ์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ ต.ตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ เป็นจุดชมวิวแห่งใหม่ที่สวยงาม บนเทือกเขาพนมดงรัก ชายแดนไทย-กัมพูชา จ.สุรินทร์ อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 200-475 เมตร สามารถมองเห็นไหล่เขา ที่กั้นชายแดนไทย-กัมพูชาเป็นช่วงๆ มองเห็นบ้านเรือนของชาวกัมพูชา ที่อยู่ตรงข้ามกับช่องปลดต่างได้อย่างชัดเจน และตลอดเส้นทางของการเดินทางขึ้นช่องปลดต่าง ก็จะเดินทางผ่านผืนป่า ที่ร่มรื่น แหล่งต้นน้ำที่สำคัญของจังหวัดสุรินทร์ เช่น ลำห้วยสิงห์, ห้วยประเดก, ห้วยขนาดมอญ, ห้วยจรัส, ห้วยหมอนแบก, ห้วยสำราญ, ห้วยเสียดจะเอิง, ห้วยจำเริง, ห้วยเสนง (สระ-เหนง) เป็นที่อยู่ของสัตว์ป่านานาชนิด ทั้งลิง ค่าง ชะนี เลียงผา ไก่ฟ้าพญาลอ และป่าไม้มะค่า ไม้ยาง ไม้ตะเคียนทอง ไม้ตะเคียนหิน ไม้พะยอม และไม้พะยูง ไม้สงวนของชาติ ไม้หวงห้ามที่มีการลักลอบตัดเป็นจำนวนมาก ก็จะมีให้เห็นตลอดผืนป่าบริเวณนี้ รวมทั้งดอกไม้นานาชนิด ที่ขึ้นตามเทือกเขาที่สวยก็จะมีให้เห็นอยู่เช่นกัน สำหรับช่องปลดต่างในอดีต เป็นช่องทางการเดินทางมาค้าขายกันระหว่างชาวไทยและชาวกัมพูชา จะเดินทางผ่านบริเวณช่องปลดต่าง เนื่องจากเป็นทางลัดใกล้กว่าการเดินทางผ่านทางช่องจอม แต่การเดินทางในสมัยนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบาก ต้องขึ้นเขา ลงเขาที่สูงชัน เดินทางด้วยการใช้วัวเทียมเกวียนเป็นยานพาหนะ การเดินทางต้องใช้เวลาหลายวัน กว่าจะถึงชายแดน ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา ได้เกิดความไม่สงบขึ้นในประเทศกัมพูชาที่มีความขัดแย้งกัน มีการสู้รบกันของชาวกัมพูชาฝ่ายต่างๆ ก็จะเข้ามาตั้งฐานที่มั่นใกล้ชายแดนไทย-ด้านล่างช่องปลดต่าง และเมื่อช่วงต้นปี 2553 ที่ผ่านมาที่มีการสู้รบกันของทหารไทยกับทหารกัมพูชา ทหารกัมพูชาเคลื่อนกำลังทหาร ปืนใหญ่ รถถัง เข้าประชิดช่องปลดต่าง ทำให้ไม่มีความปลอดภัยในพื้นที่ชายแดน เส้นทางเข้าช่องปลดต่าง ถูกเจ้าหน้าที่ทหารสั่งปิดไม่ให้ประชาชนเข้าเที่ยวชม เพราะไม่มีความปลอดภัย แต่เมื่อสถานการณ์ชายแดนดีขึ้น ไม่มีการเผชิญหน้าของทหารไทยกับทหารกัมพูชา ฝ่ายความมั่นคง ทหาร ได้มอบพื้นที่ให้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง ได้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยว และจุดชมวิวที่สวยงาม บนเทือกเขาพนมดงรักในช่วงฤดูหนาวนี้
การเดินทาง :  รถยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :510