มัสยิดอาโห

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  มัสยิดอาโห
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ชุมชนอาโห
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  6.82
longitude :  101.41
รายละเอียด :  สุเหร่าอาโห เป็นสุเหร่าที่มีอายุประมาณ 400 กว่าปี
การเดินทาง :  การเดินทางมีความสะดวกสบาย ห่างจากตัวเมืองปัตตานีประมาณ 25 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 42 เมื่อถึง 3 แยกประปาเทศบาลเลี้ยวซ้ายเข้าไปอีกประมาณ 500 เมตรก็ถึงที่ตั้งสุเหร่า

จำนวนผู้เข้าชม :415