หน้าแรก > ภาคเหนือ > แพร่ > สูงเม่น > อ่างเก็บน้ำแม่สาง
อ่างเก็บน้ำแม่สาง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อ่างเก็บน้ำแม่สาง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านปงท่าข้าม ม.2
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  18.07
longitude :  100.05
รายละเอียด :  อ่างเก็บน้ำแม่สาง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ แม่แย้ ? แม่สาง ก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2540 โดยศูนย์พัฒนาเร่งรัดชนบท จังหวัดลำปาง มีลักษณะเป็นเขื่อนดินขนาด กว้าง 8 เมตร ยาว 261 เมตร สูง 23 เมตร ปริมาณเก็บกักน้ำ 3,600,000 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณดำเนินการ 32,100,000 บาท ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของตำบลบ้านปงและเป็นสถานที่ทำการประมง จับสัตว์น้ำ ของประชาชนตำบลบ้านปงและตำบลใกล้เคียง
การเดินทาง :  ใช้เส้นทางหลวงแพร่ - อุตรดิตถ์ ทางหลวงหมายเลข 101 ไปประมาณ 10 กม. แล้วแยกขวาเข้าทางตลาดสดเทศบาลตำบลสูงเม่น ไปประมาณ 6 กม. แล้วใช้เส้นทางถนนสาย พร.ถ 48 - 001 บ.ปงท่าข้าม - อ่างเก็บน้ำแม่สาง ประมาณ 3 กม.

จำนวนผู้เข้าชม :175