วัดป่าร่องน้ำจั้น

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดป่าร่องน้ำจั้น
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.9 ต.หนองเสาเล้า
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.57
longitude :  102.28
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :384