วัดจันทร์เขมาราม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดจันทร์เขมาราม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านนาแพง ม.4 ตำบลเขาน้อย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.69
longitude :  102.31
รายละเอียด :  วัดจันทร์เขมาราม ตั้งอยู่ที่ บ้านนาแพง - เขาน้อย อยู่ห่างจากตัวจังหวัดขอนแก่น 92 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอเวียงเก่า 8 กิโลเมตร เป็นวัดที่มีเจดีย์สวยงามมากตั้งอยู่บนยอดภูเขา สามารถมองเห็นทิวทัศน์อำเภอเวียงเก่าได้ 360 องศา ภายในวัดมี พระธาตุเจดีย์พุทธศรีภูมิศรีภูเวียง ทรงขวดประยุกต์ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 23 เมตร สูง 35 เมตร และบันใดทางขึ้นวัดทรงนาค เป็นศิลปะการก่อสร้างแบบอีสานที่น่าชมยิ่งนัก
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์ และรถมอเตอร์ไซด์รับจ้าง ใช้เวลาการเดินทางจากอำเภอเวียงเก่าประมาณ ๑๕-๒๐ นาที

จำนวนผู้เข้าชม :391