แหล่งท่องเที่ยวหินช้างสี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  แหล่งท่องเที่ยวหินช้างสี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  ต.โคกงาม อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  -
การเดินทาง :  -

จำนวนผู้เข้าชม :401