แหล่งท่องเที่ยวหนองฮี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  แหล่งท่องเที่ยวหนองฮี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สันทนาการและบันเทิง
สถานที่ตั้ง :  เทศบาลตำบลโคกศรี หมู่ที่ 4 ตำบลอุ่มเม่า อำเภยางตลาด จังหวดักาฬสินธุ์
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  043601005
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสวนสาธารณะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและเหมาะสำหรับเป็นสถานที่ออกกำลังกายตอนเช้า-เย็น
การเดินทาง :  สวนสาธารณะหนองฮีห่างจากเทศบาลประมาณ 400 เมตรเข้าไปในตัวหมู่บ้าน

จำนวนผู้เข้าชม :333