แก่งต่างหล่าง

<
ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  แก่งต่างหล่าง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ในเขตเทศบาลตำบลชานุมาน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.22