น้ำตกซับใหญ่

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกซับใหญ่
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่7 ต.ตะคร้อ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  น้ำตกธรรมชาติจากเทือกเขาสอยดาว
การเดินทาง :  เดินทางด้วยรถยนต์จากตัวเมืองนครสวรรค์ 90 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :456