วัดคมบาง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดคมบาง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.2 ต.คมบาง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  สถานที่ปฏิบัิติธรรม
การเดินทาง :  ถนนสุขุมวิท ห่างจากตัวเมืองจันทบุรีไปทางตราดประมาณ 10 กม.

จำนวนผู้เข้าชม :416