น้ำตกน้ำจันทร์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกน้ำจันทร์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านน้ำจันทร์ ม.4
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  น้ำตกบ้านน้ำจันทร์ ตั้งอยู่ที่หมู่ 4 บ้านน้ำจันทร์ ตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เป็นน้ำตกธรรมชาติในบริเวณเขตรักษาป่าภูหลวงบ้านน้ำจันทร์ มีลักษณะน้ำตกที่สูงเป็นชั้นสวยงาม มีโขดหินและลาดหินในบริเวณน้ำตก มีป่าธรรมชาติสองข้างทางน้ำตก สามารถเดินทางจากเขตรักษาป่าถึงน้ำตก ระยะทางประมาณ 2 กม.
การเดินทาง :  น้ำตกบ้านน้ำจันทร์ ตั้งอยู่ที่หมู่ 4 บ้านน้ำจันทร์ ตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เป็นน้ำตกธรรมชาติในบริเวณเขตรักษาป่าภูหลวงบ้านน้ำจันทร์ มีลักษณะน้ำตกที่สูงเป็นชั้นสวยงาม มีโขดหินและลาดหินในบริเวณน้ำตก มีป่าธรรมชาติสองข้างทางน้ำตก สามารถเดินทางจากเขตรักษาป่าถึงน้ำตก ระยะทางประมาณ 2 กม.

จำนวนผู้เข้าชม :390