วัดป่าลิไลยก์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดป่าลิไลยก์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.7 ต.ลำปำ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  7.63
longitude :  100.15
รายละเอียด :  วัดป่าลิไลยก์ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๗ ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง วัดป่าลิไลยก์ เป็นวัดเก่าสมัยอยุธยาสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2234 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เดิมเรียก ?วัดป่าชัน? ต่อมาเปลี่ยนเป็น ?วัดป่าเรไร? และปัจจุบันเรียก ?วัดป่าลิไลยก์? ได้รับวิสุงคามสีมาปี พ.ศ. 2329 วัดนี้เคยเป็นที่ตั้งของอู่ต่อเรือ ส่งเสบียงบำรุงกำลังกองทัพไทยสมัยสงคราม 9 ทัพ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างเมื่อปี พ.ศ. 2540 ปัจจุบันเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและเป็นสถานวิปัสสนาที่มีบรรยากาศของความเป็น ?วัด?ซึ่งเพียบพร้อมด้วยบรรยากาศที่เงียบสงบ ร่มรื่น แสดงถึงการอยู่ด้วยสติ ปัญญา ภูมิปัญญาชาวบ้านที่น่าสนใจแห่งหนึ่งในบริเวณพื้นที่รอบลุ่มทะเลสาบสงขลา ในปัจจุบัน วัดนี้กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ เนื่องจากมีศิลปกรรมที่สำคัญ เช่น อุโบสถ ใบเสมา เจดีย์ ปัจจุบันได้รับการพัฒนาวัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดพัทลุง
การเดินทาง :  อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดพัทลุงไปทางทิศตะวันออก ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 4047 (ถนนอภัยบริรักษ์) ประมาณ 8 กิโลเมตร โดยเลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงชนบทหมายเลข 4007 (บ้านลำปำ-ทะเลน้อย) ประมาณ 500 เมตร วัดป่าลิไลยก์จะอยู่ด้านซ้ายมือ

จำนวนผู้เข้าชม :625