เขื่อนแควน้อย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เขื่อนแควน้อย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  ม.1 ต.คันโช้ง
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  055316550-2
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ท่อองเที่ยวเขื่อนแควน้อยลบำรุงแดน จังหวัดพิษณุโลก
การเดินทาง :  จากพิษณุโลก ระยะทาง70 กม.

จำนวนผู้เข้าชม :426