บึงนบหลวง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บึงนบหลวง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สันทนาการและบันเทิง
สถานที่ตั้ง :  ม.4 ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  076410268
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่พักผ่อนและสถานที่ออกกำลังกาย
การเดินทาง :  เดินทางจากอำเภอทับปุดมายังหมู่ที่ ๔ ตำบลโคกเจริญ ระยะทางประมาณ ๑ กม.

จำนวนผู้เข้าชม :406