หน้าแรก > ภาคใต้ > นครศรีธรรมราช > ทุ่งสง > วัดคงคาเจริญ พระพุทธศรีธรรมราช
วัดคงคาเจริญ พระพุทธศรีธรรมราช

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดคงคาเจริญ พระพุทธศรีธรรมราช
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.2 ต.หนองหงส์ อ.ท่งสง จ.นครศรีธรรมราช
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นวัดเก่าแก่มีอายุไม่น้อยกว่า 200 ปี เดิมมีชื่อว่า "วัดจอด" ส่วนชื่อวัดคงคาเจริญนั้น เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช พระศรีธรรมประศาสน์เป็นผู้ตั้ง และเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธศรีธรรมราชคงคาเจริญ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปหนึ่งในสององค์ที่มีอยู่ในประเทศไทย เป็นพระพุทธรูปแบบสุโขทัย ความสูงจากฐานถึงรัศมี 3.14 เมตร ความสูงจากองค์พระถึงรัศมี 12.90 เมตร น้ำหนัก 900 กิโลกรัม สภากาชาดไทยได้จัดสร้างขึ้น และได้ขอพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ ปรินายก ซึ่งได้ทรงพระราชทานชื่อ
การเดินทาง :  ที่ตั้ง หมู่ที่ 2 ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช โดยห่างจากตัวเมืองทุ่งสงประมาณ 4 กิโลเมตร สามารถเดินทางโดยรถประจำทางสายทุ่งสง-ทุ่งใหญ่,ทุ่งสง -นาบอน,ทุ่งสง - ถ้ำพรรณรา ใช้เวลาประมาณ ๑๐ นาที ก็จะถึงวัดคงคาเจริญ พระพุทธศรีธรรมราช

จำนวนผู้เข้าชม :496