ค่ายเนินวง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ค่ายเนินวง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.8
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  12.80
longitude :  101.91
รายละเอียด :  เป็นโบราณสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ กล่าวในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ประมาณ พ.ศ. 2477 ได้ตั้งเมืองขึ้นเพื่อใช้เป็นที่มั่นในการต่อสู่้กับญวณ ปัจจุบันคงเหลือแนวของตัวกำแพงเมือง บนกำแพงเมืองมีปืนใหญ่เรียงรายอยู่โดยรอบ มีประมาณ 39 กระบอก ตัวเมืองเป็นรูปป้อมสี่เหลี่ยมมีประตูอุโมงค์โดยกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานค่ายเนินวงไว้แล้วเมื่อ พ.ศ. 2498 ประกอบด้วย - ศาลจ้าวหลักเมือง (พระเจ้าตากสิน) - ประตูเมือง 8 ประตู - ประตูช้าง 1 ประตู - สระน้ำ 1 สระ - กำแพงเมือง - ครอบเมือง - วัดโยธานิมิต - คลังกระสุน 1 แห่ง ภายในบริเวณกำแพงค่ายเนินวง วัดโดยรอบยาว 100 เส้น เป็นพื้นที่ประมาณ 270 ไร่ 1 งาน 70 ตารางวา
การเดินทาง :  หากมาจากกรุงเทพ ฯ เส้นทางไกลที่สุดในการมาจันทบุรี คือ มาตามถนนมอเตอร์เวย์ แล้วมาเข้าถนน ๓๓๔ ที่ อ.บ้านบึง เดินทางต่อไป ทางเข้าตัวเมืองจันทบุรีนั้นเข้าได้ถึง ๔ เส้นทาง คือ เส้นทางที่จะแนะนำให้ไปยังค่ายเนินวง คือเส้นทางที่เมื่อมาจากกรุงเทพ ฯ แล้ว มาถึงสี่แยกไร่ยา ประมาณหลัก กม.๓๒๔ ให้เลี้ยวขวาเข้าถนนรักศักดิ์ชมูล จะผ่านสถาบันราชภัฎจันทบุรี ตรงไปเรื่อย ๆ จะผ่านสวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งจะเห็นบึงน้ำขนาดใหญ่ และเนินกลางบึง คือ ราชานุสาวรีย์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ทรงประทับม้าออกศึก เมื่อผ่านสวน ฯ ไปจนสุดทางที่สามแยกแล้ว ให้เลี้ยวขวา (เลี้ยวซ้ายจะไปตลาดสด) ไปทางจะไปบ้านท่าแฉลบ (ดูที่เสาหลัก กม.) วิ่งไปหน่อยก็จะถึงทางแยกซ้ายไปยังอู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสิน ที่กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการ เลยทางแยกเข้าอู่ต่อเรือไปแล้ว วิ่งไปเรื่อย ๆ จะพบถนนแยกขวาสาย ๓๑๔๗ (ถนนไปท่าใหม่) เลี้ยวขวาเข้าสาย ๓๑๔๗ ไปประมาณ ๔๐๐ เมตร ค่ายเนินวงจะอยู่ทางขวามือ วิ่งเข้าประตูไปได้เลย ไปจอดรถทางด้านหลัง หรือเลยไปจอดที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี ที่อยู่ด้านหลังเลยก็สะดวกดี ชมค่ายเนินวงแล้วจะได้ไปชมพิพิธภัณฑ์ต่อได้เลย

จำนวนผู้เข้าชม :440