วัดพระปรางค์สีดา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดพระปรางค์สีดา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 1 บ้านสีดา อ.สีดา จ.นครราชสีมา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นวัดเก่าแก่มีตำนานสืบสานกันมาเกี่ยวกับนางสีดา
การเดินทาง :  จากเทศบาลตำบลสีดา ประมาณ 1 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :482