น้ำตกคลองทองนางโยน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกคลองทองนางโยน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.8 ต.หินตก
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  590,170.00
longitude :  912,666.00
รายละเอียด :  น้ำตกคลองทองนางโยน ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช (ติดต่อผู้ใหญ่บ้าน นายจักรกริช บัวคง โทร 086-961-0928 ประวัติความเป็นมา ในการเรียกชื่อว่าน้ำตกคลองทองนางโยนนั้น ในสมัยก่อนมีคนเอาทองมาทำพระธาตุ หลังจากทำพระธาตุเสร็จพวกที่เอาทองมาเลยตัดสินใจเอาทองโยนลงไปในน้ำตกแพร่น้ำแดงเลยกลายเป็นตำนานที่เรียกกันว่าน้ำตกทองนางโยน ซึ่งระยะทางจากบนสุดมาถึงน้ำตกคลองทองนางโยน ยาวประมาณ 9 กิโลเมตร
การเดินทาง :  รายละเอียดการเดินทางตามรูปที่3

จำนวนผู้เข้าชม :434