หน้าแรก > ภาคเหนือ > แม่ฮ่องสอน > สบเมย > หมู่บ้านแม่สามแลบ
หมู่บ้านแม่สามแลบ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หมู่บ้านแม่สามแลบ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  ม.1 บ.แม่สามแลบ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ เป็นดินแดนสุดเขตสาละวิน วิถีชีวิตชุมชนคนชายแดน หลายสัญชาติ หมู่บ้านติดแม่นำสาละวิน แม่น้ำแห่งขุนเขา
การเดินทาง :  โดยรถยนต์เข้าทางถนนแม่สะเรียง-แม่สามแลบระยะทางประมาณ 49 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :467