น้ำตกห้วยโรง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกห้วยโรง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.7 ต.ห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  054 - 069624
latitude :  18.44
longitude :  100.45
รายละเอียด :  น้ำตกห้วยโรง หรือ น้ำตกห้วยลง เดินทางไปจังหวัดน่าน ตามถนนสายแพร่-น่าน อย่าลืมเลี้ยวซ้ายเข้าไปทางบ้านห้วยโรง ที่มีป้ายบอกว่าทางเข้าน้ำตกห้วยโรงขับรถเข้าไปอีกประมาณ 4 กิโลเมตร เราก็จะพบน้ำตกห้วยโรงที่ลือชื่อของจังหวัดแพร่ ในอดีตถนนลาดยางอย่างดีเป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และชาวไทยได้เดินทาง เข้าไปเที่ยวชมแหล่ง ท่องเที่ยวที่สวยงานแห่งนี้ในแต่ละวันเป็นจำนวนมากซึ่งหลังจากที่จังหวัดแพร่ ได้ปรับปรุงพื้นฟูธรรมชาติ ของสวนรุกขชาติห้วยโรง ไปแล้วจัดรูปแบบของการบริหาร น้ำตกและปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้เป็นธรรมชาติอย่างแท้จริง ทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง, ร้านค้าแผงลอยและห้องน้ำที่ปลูกสร้างใกล้กับน้ำตก ไม่ให้บดบังทัศนียภาพที่แท้จริงจึงทำให้ น้ำตกห้วยโรงกลับพื้นคืนสู่ธรรมชาติกันอีกครั้ง โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งของทุก ๆ ปีสายน้ำที่น้ำตกห้วยโรงแห่งนี้มักจะขาด ความสวยงาม เนื่องจากเป็นฤดูแล้ง ขาดแคลนน้ำไหลตกลงมาจากที่สูง แต่ในปัจจุบันสวนรุกขชาติน้ำตกห้วย โรงได้ปรับปรุง การบริหารน้ำโดยใช้วิธีการกักเก็บน้ำให้น้ำตกห้วยโรงแห่งนี้มี น้ำไหลผ่านตลอดทั้งปีีจึงเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทาง เข้าไปเที่ยวชมได้อย่างเต็ม ภาคภูมิว่าน้ำตกห้วยโรงจังหวัดแพร่มีความสวยงามไม่แพ้น้ำตกแห่งอื่นๆ
การเดินทาง :  อยู่ห่างจากตัวจังหวัดไปทางเหนือ 60 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 101 ถนนสายแพร่ - ร้องกวาง ถึงกิโลเมตรที่ 78 เลี้ยวซ้ายอีก 4 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :705