วัดน้ำวน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดน้ำวน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 6 ต.บางเดื่อ อ.เมือง จ.ปทุมธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านศิลปะ วัฒนธรรมของชนชาวมอญ เช่น เจดีย์มอญ เสาหงษ์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของวัดชาวมอญในอดีต
การเดินทาง :  สามารถเดินทางได้เส้นถนนปทุมธานีสายใน ต.บางเดื่อ อ.เมือง จ.ปทุมธานี

จำนวนผู้เข้าชม :452