หน้าแรก > ภาคกลาง > ปทุมธานี > เมืองปทุมธานี > หลุมหลบภัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม (สงครามโลก ครั้งที่ 2)
หลุมหลบภัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม (สงครามโลก ครั้งที่ 2)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หลุมหลบภัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม (สงครามโลก ครั้งที่ 2)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  หลุมหลบภัย ลุมหลบภัย ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 ใน ปี พ.ศ. 2484 ได้เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ขึ้นมีประเทศญี่ปุ่นและประเทศเยอรมันเป็นผู้นำในการผู้นำในการทำสงครามโลกใน ครั้งนั้น ซึ่งตรงกับ สมัยจอมพล ป. (แปลก) พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยประเทศญี่ปุ่นได้ขยายอำนาจในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และได้ใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านไปยังประเทศพม่าและอินเดีย (ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลจอมพล ป. ให้ยกพลผ่านประเทศไทย) จะเห็นได้จากกการใช้กำลังแรงงานที่เป็นชาวต่างชาติจำนวนมากในการก่อสร้างทาง รถไฟ (สายมรณะ) เพื่อใช้เป็นเส้นทางคมนาคมในการขนส่งเสบียง อาวุธ ไปยังประเทศพม่าโดย ใช้เส้นทางผ่านจังหวัดกาญจนบุรี ในขณะนั้น ประเทศสหรัฐอเมริกาได้เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 2 ด้วย ซึ่งเป็นฝ่ายสัมพันธมิตรประกอบด้วย ประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส และอีกหลายประเทศ รวมถึงเสรีไทย คือ คนไทยไปศึกษาอยู่ต่างประเทศ และไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลของจอมพล ป. ที่ให้ประเทศญี่ปุ่นใช้ประเทศไทยเป็นอยู่ตลอดเวลา โดยต้องการให้ประเทศญี่ปุ่นยอมแพ้สงครามถนนทหารออกจากประเทศไทยในระหว่างที่ ทหารของฝ่ายสัมพันธมิตรโจมตีทหารญี่ปุ่นนั้น ประชาชนคนไทยรวมทั้งจอมพล ป. พิบูลสงครามได้มีการสร้างหลุมหลบภัยไว้ตามที่ต่างๆ รวมถึงหลุมหลบภัยบริเวณ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ลักษณะของหลุมหลบภัย มีลักษณะเป็นไข่ผ่าซีก (รูปนูนหลังเต่า) ทำด้วยอิฐถือปูน มีประตูทางเข้า ? ออก 2 ทาง (ทิศเหนือ, ทิศใต้) จุคนได้ประมาณ 15-20 คน และจอมพล ป.พิบูลสงคราม จะมาที่บ้านพักหลังจากมีสัญญาณเตือนภัย ว่าจะมีการทิ้งระเบิด ของฝ่ายสัมพันธมิตร (ซึ่งบ้านพักดังกล่าวปัจจุบันไม่ปรากฏให้เห็น คงเหลือแต่หลุมหลบภัย ที่มีสภาพทรุดโทรมและมีน้ำท่วมขัง) จนกระทั้ง ปี พ.ศ. 2547 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ได้มีการรับปรุงบริเวณหลุมหลบภัยเพื่ออนุรักษ์ไว้เป็นสถานที่สำคัญทาง ประวัติศาสตร์ สำหรับให้คนรุ่นลูกหลานได้ศึกษาถึงประวัติความเป็นมาของหลุมหลบภัย ดังกล่าวต่อไป
การเดินทาง :  หลุมหลบภัยจอมพลป.พิบูลสงคราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี ในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านใหม่

จำนวนผู้เข้าชม :464