ตาดใหญ่

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ตาดใหญ่
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 1 บ้านอุดมศิลป์ ตำบลหนองสิม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ เป็นแอ่งน้ำซึ่งแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ อยู่ภายใน วัดตาดใหญ่บ้านอุดมศิลป์ ต.หนองสิม อ.เขมราฐ จ.อุบลฯ และในทุกๆปีจะมีพิธีการเนาว์ตาด เป็นประเพณีประจำท้องถิ่น
การเดินทาง :  เดินทางเข้าได้ทั้งทางบ้านอุดมศิลป์และบ้านป่าข่าหมู่ที่ 10

จำนวนผู้เข้าชม :440