วัดพระเกิด

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดพระเกิด
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 8 ข้านแม่เลียบ ต.ทุ่งฮั้ว
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ตั้งอยู่ที่ บ้านแม่เลียบ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งฮั้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง วัดพระเกิดมีโบราณสถานที่สำคัญ คือ องค์เจดีย์เป็นศิลปะที่สวยงาม ละเอียด โดยเฉพาะส่วนบนสุดของเจดีย์ที่ต่อจากฉัตรก็จะมีแม่กาทองเด่น เป็นสง่า เป็นสัญลักษณ์ของเจดีย์วัดพระเกิด บริเวณพระเจดีย์มีขนาดกว้างขวางมีกำแพงอยู่สองชั้น คือกำแพงชั้นในเรียกว่ากำแพงแก้ว กำแพงชั้นนอกทำด้วยศิลาแลง บริเวณลานพระเจดีย์ปูด้วยหินอ่อน เส้นทางการเดินทาง - ถนนลาดยางสายวังเหนือ-วังแก้ว ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :507