การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  วัดพิชโสภาราม ตำบลแก้งเหนือ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.93
longitude :  105.14
รายละเอียด :  มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๘ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๘ ปัจจุบันได้รับอนุมัติจัดตั้งเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ประจำจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ ๑ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๒ การปฏิบัติ นั้บตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็นต้นมา ได้ดำเนินการอบรมและสอนธรรมะ ทั้งด้านวิปัสสนากรรมฐานและสมถะกรรมฐาน โดยมีการจัดการอบรมภายในวัด หมู่บ้าน และได้ขยายการอบรมออกไปยังหมู่บ้าน ตำบล อำเภอต่างๆ แห่งละ ๑ เดือนบ้าง ๒๐ วันบ้าง ๑๕ วันบ้าง ๙ วันบ้าง ๗ วันบ้าง ๕ วันบ้าง จนปัจจุบันได้มีผู้มาปฏิบัติธรรมจากภูมิภาคต่างๆของประเทศ และได้รับอนุมัติจัดตั้งเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ ๓ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๐
การเดินทาง :  ใช้เส้นทางจากตัวเมืองอุบลราชธา­นี ไปทาง อ.ตระการพืชผล และ อ.เขมราฐ (แต่ไม่ถึงตัวอ.เขมราฐ) จากอุบลฯ ถึง อ. ตระการฯ ประมาณ 50 ก.ม. และจาก อ. ตระการฯ ถึง สี่แยกสถานีตำรวจภูธรต.ม่วงเฒ่า ประมาณ 37 ก.ม. แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าไปในหมู่บ้าน­แก้งเหนือ ประมาณ 8 ก.ม

จำนวนผู้เข้าชม :459