กลุ่มปราสาทตาเมือน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  กลุ่มปราสาทตาเมือน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านหนองคันนาสามัคคี หมู่ที่ 8 ตำบลตาเมียง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  โบราณสถานกลุ่มปราสาทตาเมือน เป็นโบราณสถานแบบขอม 3 หลัง ที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน ติดแนวชายแดนประเทศไทยและประเทศกัมพูชาประชาธิปไตยโดยโบราณสถานทั้ง 3 แห่งเรียงลำดับขนาดใหญ่ไปหาขนาดเล็ก มีประโยชน์ใช้สอยแตกต่างกัน 1.ปราสาทตาเมือนธม เป็นปราสาทขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดากลุ่มโบราณสถานปราสาทตาเมือน(ธม เป็นภาษเขมร แปลว่าใหญ่) ตั้งอยู่บนแนวเทือกเขาบรรทัด ตัวปราสาทอยู่บนเนินเขาสร้างคร่อมโขดหินธรรมชาติที่ศักดิ์สิทธิ์ในรูปของสยัมภูศิวลึงค์ (ศิวลึงค์ที่สลักขึ้นจากหินฐานเป็นชิ้นเดียวกัน)สร้างขึ้นเนื่องในศาสนาพราหมณ์ในราวพุทธศตวรรษที่ 16 2.ปราสาทตาเมือนโต๊ด (โต๊จหรือตุ๊จ เป็นภาษาเขมร แปลว่า เล็ก) อยู่ห่างจากปราสาทตาเมือนธมทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 750 เมตร เชื่อกันว่าเป็นอโรคยาศาลหรือโรงพยาบาล สถานพยาบาลชุมชนหรือตามรายทางที่เป็นเส้นทางคมนาคม เป็นปรางค์ปราสาทขนาดกลางรองลงมาจากปราสาทตาเมือนธม ปรางค์ประธานสร้างด้วยหินศิลาแลงและหินทรายแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 3.ปราสาทตาเมือน(ปราสาทบายกรีม) มีขนาดเล็กที่สุดเป็นลักษณะโบราณสถานที่เรียกว่าธรรมศาลา หรือที่พักคนเดินทางเชื่อว่าคือที่พัก 1 ใน 17 แห่งที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 มหาราชองค์สุดท้ายแห่งเมืองพระนคร โปรดฯ ให้สร้างขึ้นจากเมืองยโสธรปุระ เมืองหลวงของอาณาจักรขอมโบราณ ไปยังเมืองพิมาย มีลักษณะเป็นปรางค์เดี่ยวสร้างด้วยศิลาแลง
การเดินทาง :  เดินทางได้สะดวกโดยรถยนต์ส่วนบุคคลหรือคณะ ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 224 (บ้านกรวด - หินโคน) ประมาณ กม. ที่ 30 เลี้ยวเข้าทางหลวงชนบทหมายเลข 2407 (บ้านตาเมียง - ปราสาทตาเมือน) ระยะทาง 11 กม.

จำนวนผู้เข้าชม :411