ปราสาทหินวัดสังฆนาราม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ปราสาทหินวัดสังฆนาราม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านขุมดิน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหลวง อ.โนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ปราสาทหินวัดสังฆนาราม ตั้งอยู่ที่ วัดสังฆนาราม บ้านขุมดิน ตำบลหนองหลวง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งลักษณะตัวปราสาทเป็นทรงสี่เหลี่ยม
การเดินทาง :  วัดสังฆนาราม บ้านขุมดิน ตำบลหนองหลวง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์

จำนวนผู้เข้าชม :384