หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงราย > แม่สรวย > โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่
โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 9 บ้านห้วยหญ้าไซ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  โครงการ ?บ้านเล็กในป่าใหญ่? เป็นโครงการตาม พระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 บ้านห้วยหญ้าไซ ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์ รถจักรยานยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :713