น้ำตกห้วยหก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกห้วยหก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 11
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  น้ำตกห้วยหก มีความสูง 15 เมตร
การเดินทาง :  ระยะทางจากบ้านศรีถ้อย-บ้านใหม่แม่ยางมิ้น หย่อมบ้านห้วยหก 10 กิโลเมตร และจากหย่อมบ้านห้วยหกถึงน้ำตกระยะทาง 1.5 กิโลเมตร อยู่ห่างจากอำเภอแม่สรวย รวม 21 กิโลเมตร ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

จำนวนผู้เข้าชม :711