หน้าแรก > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > สุรินทร์ > เมืองสุรินทร์ > หมู่บ้านผ้าไหมยกทองโบราณ บ้านท่าสว่าง
หมู่บ้านผ้าไหมยกทองโบราณ บ้านท่าสว่าง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หมู่บ้านผ้าไหมยกทองโบราณ บ้านท่าสว่าง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 1 บ้านท่าสว่าง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  หมู่บ้านทอผ้าไหมท่าสว่าง การทอผ้าไหมโบราณยกทอง 1,416 ตะกอและเป็นหมู่บ้านโฮมสเตย์
การเดินทาง :  ตั้งอยู่ที่ 150 หมู่ที่ 1 บ้านท่าสว่าง

จำนวนผู้เข้าชม :498