อ่างเก็บน้ำอำปึล

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อ่างเก็บน้ำอำปึล
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.2
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0
latitude :  14.74
longitude :  103.57
รายละเอียด :  เป็นบริเวณอ่างเก็บน้ำอำปึล มีลักษณะเป็นชายหาด สามารถลงเล่นน้ำได้ และมี ร้านอาหารให้บริการ
การเดินทาง :  เดินทางจากสุรินทร์ ใช้เส้นทางสาย สุรินทร์ - สังขะ เลี้ยวเข้าตำบลเทนมีย์ ที่ กม.9 อีกประมาณ 6 ก.ม.

จำนวนผู้เข้าชม :550