อ่างเก็บน้ำลำพันชาด

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อ่างเก็บน้ำลำพันชาด
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  บ้านวังใหญ่ หมู่ที่ 6
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  17.54
longitude :  103.67
รายละเอียด :  นั่งแพ กินปลาเผา เล่นน้ำ นั่ง เรือกล้วย
การเดินทาง :  ห่างจากตัวอำเภอวังสามหมอประมาณ 18 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :362