ภาพเขียนโบราณ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ภาพเขียนโบราณ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 3 บ้นท่าสี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นแหล่งศึกษาศิลปวัฒนธรรม
การเดินทาง :  ถนนพหลโยธินสายลำปาง-งาว ห่างจากตัวเมืองลำปาง ระยะทาง 45 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :90