วัดพระธาตุจอมมอญ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดพระธาตุจอมมอญ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.9 บ้านพะมอลอ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ที่บูชาสักการะ
การเดินทาง :  ทางไปวัดพะมอลอ

จำนวนผู้เข้าชม :441