หนองห้วยหาด

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หนองห้วยหาด
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ถนนเมืองพล-ชัยภูมิ อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ ที่ประชาชนชาวอำเภอแวงน้อยใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เนื่องจากทัศนียภาพที่สวยงามมีน้ำพุ และมีศาลากลางน้ำเหมาะที่จะพักผ่อนเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งมีสวนสุขภาพให้ประชาชนได้มาออกกำลังกาย และที่สำคัญหนองห้วยหาดยังถูกใช้เป็นสถานที่ในการกิจกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆของอำเภอเช่น กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมการแข่งเรือ และเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าพ่อหมื่นศรี อาคารศาลาร้อยปีหลวงปู่วรพรตอีกด้วย ซึ่งปัจจุบันหนองห้วยหาดอยู่ในความดูแลและรับผิดชอบ ของเทศบาลตำบลแวงน้อย
การเดินทาง :  ตั้งอยู่ที่บ้านศรีเมือง ในเขตเทศบาลตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

จำนวนผู้เข้าชม :373